top of page

Lagnövikens Bad och Båtklubb

Nyhetsbrev
 

Så är då det nya året i Lagnövikens Bad- och Båtklubb igång.

Årsstämman avhölls lördagen den 2 mars och resulterade i följande styrelse;

Kjell Blanklin, ordförande, information

Olle Wiklund, administration

Sven Ginsburg, sekreterare

Tommy Johansson, hamnkapten, nyckelansvarig

Kristoffer Leijon, webmaster

Urban Hultqvist, bryggvaktsansvarig

 

Resultatet för 2023 gav ett överskott på 46 198 kronor.

Efter noggrann genomgång av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för ett bryggbyte hade styrelsen föreslagit en ”samla i ladorna” lösning. Detta innebär höjning av såväl medlemsavgifter som båtplatsavgifter för att skapa de ekonomiska förutsättningarna för ett bryggbyte på sikt. Detta blev också stämmans beslut.

Protokollet från stämman finns att läsa på LBBK:s hemsida, www.lbbk.org

 

Vidare kommer styrelsen under året ta fram förslag till nya stadgar och ett avtal mellan LSFF och LBBK. Detta arbete sker i nära samarbete med LSFF:s styrelse. Förslagen presenteras sedan på stämman 2025 för beslut.

Vårens städdag är preliminärt bestämd till den 27 april. Alla såväl interna som extern

är välkomna.

Styrelsen

galleri5.jpg
bottom of page